top of page

Peguam Kami

Para peguam di Syameel Danish & Co. bertanggungjawab untuk mentafsir dan menggunapakai undang-undang untuk situasi khusus klien kami dan memberikan panduan mengenai perkara undang-undang seperti kontrak, pertikaian, dan rundingan.


Ringkasnya, Syameel Danish & Co. adalah profesional undang-undang yang pakar dalam pelbagai bidang seperti Tuntutan Sivil, Perancangan & Pengurusan Harta Pusaka, menjalankan penyelidikan dan analisis undang-undang, draf dokumen undang-undang, dan mewakili klien dalam rundingan atau prosiding Mahkamah. Kami sentiasa memegang teguh akan kewajipan etika kepada klien kami dan pasti sentiasa bertindak demi kepentingan terbaik semua klien kami.

bottom of page